Hotline kỹ thuật
Hotline sẽ được cung cấp riêng cho các đồng nghiệp và miễn phí, hỗ trợ 24/7

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG TRÊN WEBSITE KHANHHUNG.ACADEMY

Bước 1: Khách hàng truy cập link: https://khanhhung.academy/

Bước 1

Bước 2: Khách hàng Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký trước đó

Bước 3: Khách hàng nhấn vào nút NÂNG CẤP PRO để đến trang thanh toán

Bước 3

Bước 4: Khách hàng nhấn vào nút KHÓA GIAO DỊCH NGAY BÂY GIỜ.

Bước 4

Bước 5: Khách hàng chuyển khoản theo hướng dẫn

Bước 5

Bước 6: Sau khi khách hàng chuyển khoản, hệ thống sẽ tự động nâng cấp tài khoản của khách hàng