Khánh Hùng Academy tiến hành thu thập địa chỉ Email của người dùng gửi đến chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập và được cung cấp thông qua việc khảo sát và đăng ký.

Những thông tin này sẽ chứa những dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, email,…  Khánh Hùng Academy cam kết bảo vệ an toàn thông tin của bạn. Chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép của bạn.

Một số thông tin thu thập từ bạn sẽ chỉ sử dụng để hỗ trợ cho việc chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất tới bạn. Ngoại trừ một số trường hợp được liệt kê dưới đây:

  • Khánh Hùng Academy có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các trường hợp hợp vi phạm pháp luật khác.
  • Trường hợp chúng tôi hợp tác với các công ty đại diện khác, Khánh Hùng Academy có thể sẽ phải chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của bạn.
  • Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về bạn nếu Khánh Hùng Academy sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc những cách khác trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

PHẦN 1 – Khánh Hùng Academy sẽ làm gì với thông tin của bạn?

Khái niệm thuật ngữ “Thông tin cá nhân ” được sử dụng ở đây là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng, liên lạc hoặc xác định vị trí người mà thông tin đó cung cấp.

Các thông tin cá nhân mà Khánh Hùng Academy thu thập đều mang tính bảo mật cho cá nhân và có thể được sửa đổi theo thời gian. Khi bạn đăng ký tham gia vào Khánh Hùng Academy, chúng tôi sẽ cần bạn cungh cấp họ tên, tên công ty/doanh nghiệp/trường, địa chỉ email, phương thức thanh toán, số điện thoại.

Khánh Hùng Academy sử dụng thông tin đã thu thập cho các mục đích chung sau đây: hỗ trợ thực hiện các dịch vụ cung cấp, thanh toán, xác thực, cải thiện dịch vụ, liên hệ và nghiên cứu phát triển. Bằng cách tick chọn “Điều khoản người sử dụng” của chúng tôi, bạn đã chắc chắn đồng ý những thông tin liên quan đến người dùng khác mà bạn có được từ Khánh Hùng Academy hoặc từ một kênh truyền thông liên quan, chúng tôi sẽ cấp cho bạn một giấy phép sử dụng những thông tin đó, nhưng chỉ trong mục đích sử dụng có liên quan đến Khánh Hùng Academy.

PHẦN 2 – Sự bảo mật

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là chính sách ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Trường hợp bạn nhập thông tin nhạy cảm, như mật khẩu vào mẫu đăng ký, chúng tôi sẽ lập tức mã hóa việc truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ SSL – Secure Sockets Layer.

Tuy nhiên, phải nói rằng không có phương pháp lưu trữ điện tử trên Internet nào là 100% an toàn. Vì vậy, khi chúng tôi đã cố gắng sử dụng những phương tiện mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin của bạn, chúng tôi sẽ không thể đảm bảo tuyệt đối.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về bảo mật trên trang web của Khánh Hùng Academy, bạn có thể gọi chúng tôi qua HOTLINE 0355 365 648 hoặc nhắn tin qua đường link Facebook https://www.facebook.com/khanhhung.academy/

PHẦN 3 – Công bố

Khánh Hùng Academy có thể sử dụng các dịch vụ bên thứ ba để cung cấp một số dịch vụ cho bạn và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với những bên đó. Đừng lo lắng, chúng tôi đã yêu cầu bất kỳ công ty nào mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng thì phải bảo vệ dữ liệu một cách phù hợp và hạn chế sử dụng các thông tin đó để thực hiện dịch vụ cho Khánh Hùng Academy.

Ngoài ra, chúng tôi còn có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để thực hiện theo yêu cầu của luật pháp hoặc khi hành động của bạn vi phạm “Điều khoản hợp đồng”. Chúng tôi không bán hay cung cấp thông tin cho bất kỳ công ty khác để tiếp thị dịch vụ của mình.

PHẦN 4 – Lưu trữ dữ liệu khách hàng

Khánh Hùng Academy sở hữu lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền đối với ứng dụng của chúng tôi. Bạn có thể giữ lại tất cả các quyền đối với dữ liệu của mình và chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng dữ liệu đó cho những mục đích riêng.

PHẦN 5 – Cookies

Cookies là các tệp được trang web mà người dùng truy cập tạo ra. Cookie sẽ được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Mỗi máy tính truy cập vào website của chúng tôi với một cookie khác nhau. Điều đó có nghĩa là để xác định bạn trên hệ thống điện tử, một cookie sẽ được lưu trữ trên máy tính của bạn.

Chúng tôi có một “công cụ tiếp thị” hoạt động giúp lưu ý khi bạn ghé thăm website của Khánh Hùng Academy và hiển thị quảng cáo có liên quan trên trang web của chúng tôi và qua mạng Internet. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn cách không tham gia.

PHẦN 6 – Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy theo dõi thường xuyên nhé. Nếu chúng tôi có những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trên website hoặc những kênh social media khác của mình.

PHẦN 7 – Hướng dẫn thực hiện xóa dữ liệu ứng dụng Khánh Hùng Academy

Quy trình thực hiện gỡ bỏ ứng dụng Khánh Hùng Academy vô cùng đơn giản, với các bước thực hiện sau đây:

  • Bước 1: Vào “Cài đặt và quyền riêng tư của bạn” ⇒ Click “Cài đặt”.
  • Bước 2: Chọn “Ứng dụng và trang web”.
  • Bước 3: Tìm ứng dụng Khánh Hùng Academy ⇒ Click “Gỡ”.
  • Bước 4: Xác nhận “Xóa”.